Đoàn kết - hội nhập - phát triển bền vững

30/03/2018 - 06:45

 - Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân (ND) huyện Tri Tôn (An Giang) sẽ tiếp tục hướng đến những bước đột phá mới. Trong đó, tập trung vào việc tổ chức lại sản xuất, xây dựng hợp tác xã kiểu mới; nâng chất hoạt động của quỹ Hỗ trợ ND; củng cố tổ chức hội, hướng đến thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp…

A A

Nhiệm kỳ qua, Hội ND huyện Tri Tôn xem công tác xây dựng tổ chức hội là nhiệm vụ then chốt, trong đó việc phát triển hội viên (HV) được đặc biệt quan tâm.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội ND huyện Tri Tôn đã kết nạp được 1.600 HV, bình quân mỗi năm kết nạp được 320 HV, vượt 10% so nghị quyết đại hội. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, xã đủ về số lượng, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hội tích cực tham mưu cấp ủy trong công tác quy hoạch cán bộ, quan tâm đến cán bộ trẻ, nữ và người dân tộc thiểu số.

Thực hiện dự án “Nâng cao lợi ích từ sản phẩm và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang”, Hội ND huyện Tri Tôn phối hợp Ban Kinh tế - Xã hội (Hội ND tỉnh) tổ chức tập huấn, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm và tổ chức giải ngân cho 20 hộ thuộc dự án với số tiền 70 triệu đồng, giúp bà con nâng cao kiến thức trong sản xuất đường thốt nốt.

Chủ tịch Hội ND huyện Tri Tôn Trần Nam Dương cho biết: “Điều quan trọng là ND đã tiếp cận được với khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh có hiệu quả được bà con nhân rộng. Qua đó, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn.

Có thể kể đến mô hình trồng lúa DS1, lúa Nhật, chuối cấy mô, các ngành nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học… Đó là cơ sở để chúng tôi đẩy mạnh hoạt động hội, tích cực hỗ trợ người ND làm giàu trên chính quê hương mình”.

Trong phát triển mô hình kinh tế hợp tác, Hội ND huyện Tri Tôn đã chủ động phối hợp các ngành tổ chức tập huấn và xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, trang trại, công ty do ND làm dịch vụ. Qua đó, đã thành lập 4 hợp tác xã nông nghiệp, 41 tổ hợp tác sản xuất…

Trong công tác dạy nghề cho hội viên, hội phối hợp Hội ND tỉnh và các ngành chuyên môn đã mở 259 lớp dạy nghề cho gần 7.000 HV, góp phần nâng cao kiến thức ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, làm ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhiệm kỳ qua, Hội ND huyện Tri Tôn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, như: kết nạp hơn 10% HV, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hội vượt 15%, tăng nguồn quỹ Hỗ trợ ND vượt 130%…

Với thành tích đó, Hội ND huyện Tri Tôn vinh dự được Hội ND tỉnh tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 4 năm liền. Đặc biệt, hội còn được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua “Đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014”.

Với chủ đề “Đoàn kết - hội nhập - phát triển bền vững”, Hội ND huyện Tri Tôn xác định: tập trung khai thác lợi thế về tiềm năng để đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tiến bộ; xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phối hợp và liên kết với các địa phương trong vùng nhằm tạo thế liên hoàn và chủ động hội nhập quốc tế…

“Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và mô hình tập hợp ND của tổ chức hội. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Hội ND là phải hướng dẫn HV trong việc liên kết sản xuất, phát triển trang trại, doanh nhân nông thôn và phát huy nguồn lực của huyện từ các công trình, dự án, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra” - ông Trần Nam Dương thông tin.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND huyện Tri Tôn quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế và nền kinh tế thị trường. “Hội ND huyện Tri Tôn sẽ nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, chú trọng phát triển, nâng chất HV. Đồng thời, nêu cao tinh thần gương mẫu, đồng hành cùng ND, thể hiện vai trò, trách nhiệm của hội trong xây dựng giai cấp ND Việt Nam vững mạnh, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”- ông Trần Nam Dương khẳng định.

Đoàn kết - hội nhập - phát triển bền vững

Trang trại nuôi bò theo hướng an toàn sinh học

Đại hội đại biểu Hội ND huyện Tri Tôn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018-2023) xác định nhiệm vụ trọng tâm là: nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, HV trong tình hình mới; xây dựng các cấp hội là trung tâm nòng cốt trong phong trào ND và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội…

THANH TIẾN

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ