Doanh nghiệp Nhà nước có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội

22/11/2018 - 09:41

Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp Nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

A A

Theo TTXVN/VIETNAM+