Đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

12/01/2019 - 09:14

 - Chiều 11-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến chủ trì hội nghị.

A A

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Hữu Phép nêu rõ: Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế và quy trình công tác; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt nhiều kết quả; tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Quang cảnh hội nghị

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo đi vào thực chất, rút ngắn quy trình, phục vụ kịp thời cho việc rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đã được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đội ngũ Đảng viên tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được cấp ủy các cấp chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình.

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến tặng giấy khen các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

Đến nay, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đã được thực hiện  84/156 xã, phường, thị trấn. Giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh giảm 135 biên chế công chức; biên chế viên chức tinh giảm từ năm 2015 đến nay là 4.192 người (chiếm 10,72%). Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, quốc phòng an ninh được chú trọng, với 2.080 học viên được đào tạo, bồi dưỡng. Việc kết nạp Đảng viên mới được thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục kết nạp và công nhận Đảng viên chính thức, trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 2.212 Đảng viên mới…

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao kết quả của Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đạt được trong năm 2018. Đồng thời đề nghị, năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn Chỉ thị 05 của của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng Đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020- 2025), trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác đào tạo sau đại học và bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ đương chức và thuộc diện quy hoạch. Đồng thời, tăng cường xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

TRUNG HIẾU – DUY ANH

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ