Yêu thương bao nhiêu là đủ?

Yêu thương bao nhiêu là đủ?