Đóng góp ý kiến các dự thảo Nghị quyết của HĐND, UBND tác động đến quyền và trách nhiệm người dân

17/04/2019 - 07:38

 - Chiều 16-4, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến các dự thảo Nghị quyết của HĐND, UBND có tác động trực tiếp đến quyền và trách nhiệm người dân trên địa bàn tỉnh.

A A

Các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến các dự thảo: quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý phí sử dụng một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu; quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các Chương trình giáo dục đại trà năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 3-8-2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý; công văn hướng dẫn quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với hoạt động nuôi chim yến (theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27-11-2018 của UBND tỉnh An Giang).

Việc góp ý nhằm góp phần hoàn chỉnh các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, khả thi khi triển khai thực hiện và tạo sự đồng thuận của nhân dân.

P.V