Dòng họ 13 triệu người

05/03/2018 - 08:11

Các nhà di truyền học ở Mỹ đã sử dụng cơ sở dữ liệu của trang web về gen học để tạo ra cây phả hệ, tại thời điểm nghiên cứu có khoảng 86 triệu hồ sơ các gia đình ở châu Âu và Bắc Mỹ.

A A

Sau khi nhận được dữ liệu, các nhà di truyền học đã tạo ra khoảng 5 triệu cây phả hệ gen, gồm 13 triệu người từ 11 thế hệ, sống trong giai đoạn từ năm 1650-2000. Cây phả hệ lớn như vậy đã cho phép các nhà khoa học có thể phân tích được sự thay đổi của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Các tác giả cũng tính toán rằng sự lão hóa do các yếu tố di truyền chỉ chiếm 16% - mọi thứ khác phụ thuộc vào môi trường và lối sống.

Theo GIA BẢO (SGGP)