Động lực lan tỏa các phong trào thi đua

06/09/2018 - 08:44

 - Để thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong các cấp Công đoàn (CĐ), từ năm 2012, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Nội vụ phát động đoàn viên tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, biểu dương công nhân, LĐ giỏi… Nội dung thi đua phong phú và bám sát nhiệm vụ thực tiễn đã tạo điều kiện thu hút công nhân, viên chức, LĐ hưởng ứng tích cực, làm lợi cho đơn vị nói riêng, xã hội nói chung.

A A

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hữu Giang thông tin, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới và nghiên cứu khoa học, 5 năm qua có các phong trào tiêu biểu như: “Sản xuất giỏi, sáng tạo”; “Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, tư vấn, giám sát phục vụ công trình xây dựng nông thôn mới”; “Cải tiến kỹ thuật công nghệ”; “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực”; “Hội thi tay nghề”; “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”; “Cải cách thủ tục hành chính”; “Chính sách uy tín - chính xác - nhanh chóng - hiệu quả”.

Đến nay, có tổng cộng 23.973 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý đã được công nhận, có giá trị làm lợi trên 1.500 tỷ đồng và hơn 1.000 đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi cho đơn vị, cải thiện đời sống Nhân dân địa phương. Có 383 đề tài, dự án, mô hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở các lĩnh vực. Tiêu biểu trong các mô hình, dự án lớn về sản xuất nông nghiệp là: “Cánh đồng mẫu trồng lúa theo hướng ứng dụng công nghệ cao”, “Nuôi tôm càng xanh tăng vụ trên nền đất trồng lúa”, “Mô hình chăn nuôi bò phát triển bền vững”, “Chuyển đổi lò nung gạch thủ công sang các mô hình tiên tiến, thân thiện với môi trường”, các mô hình tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng tái tạo và xử lý rác thải nông thôn. Các mô hình chứng minh hiệu quả bằng thực tiễn, từng bước giúp nông dân và doanh nghiệp hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng suất và lợi nhuận, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Động lực lan tỏa các phong trào thi đua

Phong phú mô hình trong sản xuất nông nghiệp gắn với phong trào thi đua của đơn vị, địa phương phát huy hiệu quả tích cực

Để tôn vinh những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân LĐ, từ năm 2013, định kỳ vào Tháng Công nhân hàng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương công nhân, LĐ giỏi ở các doanh nghiệp. Qua 5 lần tổ chức, có 437 lượt cá nhân tiêu biểu được vinh danh, trong đó có khoảng 20% công nhân LĐ có giải pháp hay được giới thiệu tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Qua đó, đề cử 2 cá nhân đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 2 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, LĐ lần thứ IX, 1 cá nhân đại diện LĐ trực tiếp sản xuất dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Từ năm 2011 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng 57 Bằng LĐ sáng tạo, trong đó 48 sáng kiến thuộc bộ phận trực tiếp sản xuất, 9 sáng kiến thuộc cán bộ quản lý.

Từ tiền đề trên, để nhân rộng những nhân tố điển hình, LĐLĐ tỉnh duy trì việc biểu dương gương LĐ giỏi hàng năm và giới thiệu thông qua tọa đàm, thuyết trình, quay clip… để người LĐ học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, trao đổi các công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Các hình thức phối hợp giữa các cơ quan từ tuyên truyền, vận động đến tổ chức, khen thưởng kịp thời đã tạo động lực cho phong trào thi đua phát triển đều khắp. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hữu Giang cho biết, không chỉ biểu dương sau mỗi đợt phát động, thời gian tới, nhằm kích thích phong trào thi đua tại cơ sở, ghi nhận những đóng góp của công nhân, viên chức, LĐ trong quá trình đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi sáng kiến, sáng chế, giải pháp mới, LĐLĐ còn đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng mức thưởng đối với Bằng LĐ sáng tạo. Đồng thời, khuyến khích phong trào thi đua tại địa phương, đặc biệt ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, những nơi có doanh nghiệp nhỏ, vừa bằng việc gia giảm các tiêu chí xét chọn.

MỸ HẠNH