Gần 2,4 tỷ đồng hỗ trợ vốn ưu đãi cho 29 dự án khởi nghiệp

03/05/2019 - 07:56

 - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh cho biết: từ năm 2018 đến nay, trung tâm đã hỗ trợ vốn ưu đãi cho 29 dự án khởi nghiệp (25 cá nhân, 4 doanh nghiệp khởi nghiệp), với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Các dự án khởi nghiệp được hỗ trợ thuộc các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thủ công mỹ nghệ, công nghệ thông tin, cơ khí…

A A

Gần 2,4 tỷ đồng hỗ trợ vốn ưu đãi cho 29 dự án khởi nghiệp

Trao vốn ưu đãi cho bạn Phan Minh Hiếu (xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn), với dự án “Trồng dưa lưới trong nhà màng”

Thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tham quan thực tế các mô hình khởi nghiệp hiệu quả trong và ngoài tỉnh, nhằm định hướng cho thanh niên những nội dung cần thiết về khởi nghiệp, áp dụng phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Tiếp tục khảo sát, hướng dẫn, tạo điều kiện để các của thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguốn vốn vay ưu đãi từ quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh…

LÊ HOÀNG