Đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ không còn câu hỏi quá khó?

Đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ không còn câu hỏi quá khó?