Nhà khoa học Việt đầu tiên được Tổng thống Nga vinh danh

Nhà khoa học Việt đầu tiên được Tổng thống Nga vinh danh