Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế