Giữ vững tiêu chí 19 trong xây dựng nông thôn mới

06/04/2017 - 00:00
A A

(AGO) - “Công an các đơn vị, địa phương phải xác định thực hiện tiêu chí 19 (chỉ tiêu 19.2) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Từ đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, văn bản liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTXDNTM)”- Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện gần 5.000 cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và phòng ngừa, đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; phát trên 33.000 phiếu tố giác tội phạm. Qua đó, nhận trên 2.100 phiếu có giá trị, cung cấp trên 1.500 tin, bắt trên 530 vụ liên quan 1.238 tên; triệt xóa gần 1.500 vụ tệ nạn xã hội (TNXH), trong đó 960 tụ điểm cờ bạc, mại dâm… gần 900 cuộc tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững”. Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện tiêu chí 19 luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo và sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân.

t8.jpg

Khen thưởng tập thể có thành tích tốt thực hiện tiêu chí “ANTT xã hội được giữ vững” trong CTXDNTM năm 2016 

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Công an, nên đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng phát triển, nhất là ở địa bàn cơ sở. Sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ TNXH… Những kết quả đạt được góp phần thực hiện thắng lợi CTXDNTM của tỉnh. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng, công tác vận động, tuyên truyền thực hiện tiêu chí 19 dù được quan tâm, nhưng hiệu quả còn thấp; biện pháp tổ chức thiếu đa dạng, chưa phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Nguyên nhân của vấn đề này nằm ở chỗ, kinh phí phục vụ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công tác. Việc quản lý, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng, người lầm lỗi ở cơ sở còn hạn chế, thiếu chiều sâu, thiếu biện pháp hiệu quả. Trình độ nghiệp vụ của một số ít Công an xã chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện tiêu chí 19, ngành Công an vừa triển khai xây dựng kế hoạch năm 2017 và kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công an An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, chú trọng công tác nắm bắt tình hình ANTT ở cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền xã và Công an cấp trên biện pháp giải quyết, xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên ở địa bàn nông thôn, không để hình thành “điểm nóng”, “điểm đen” hay tụ điểm phức tạp về ANTT. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phòng ngừa, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, TNXH, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công an các địa phương phải tích cực, chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng tuyên truyền kết hợp phát thư tố giác tội phạm và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn các xã, chú trọng xác định địa bàn, đối tượng tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, nâng chất công tác liên tịch, phối hợp các ngành, UBMTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng; quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở; xây dựng, củng cố, nâng chất lực lượng nòng cốt và triển khai thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng chống tội phạm; kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn nông thôn…

Xã đạt chuẩn tiêu chí 19 khi: Không có khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không để xảy ra trọng án; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút..) và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với năm trước; không phải xã trọng điểm, phức tạp về ANTT (trừ các xã có đường biên giới quốc gia); xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định tại Thông tư số 23 ngày 27-4-2012 của Bộ Công an.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ