Hải quan An Giang nỗ lực mới, khí thế mới

15/02/2018 - 01:19

 - Năm 2017, cán bộ, công chức Cục Hải quan An Giang (HQAG) đã khắc phục khó khăn và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bước vào năm mới 2018, Cục HQAG tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai nhiều hoạt động gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phát động các phong trào thi đua sâu rộng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018..

A A

Nỗ lực vượt khó

Theo Cục trưởng Cục HQAG Trần Quốc Hoàn: “Bằng sự quyết tâm của toàn đơn vị, năm 2017, Cục HQAG thu NSNN đạt 166 tỷ đồng (đạt 158% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (105 tỷ đồng) và đạt 100,6% chỉ tiêu Tổng cục HQ giao (165 tỷ đồng); đã phát hiện, bắt giữ 109 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa, tang vật hơn 12 tỷ đồng, với chiến công nổi bật trong công tác chống buôn lậu là vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển 8kg vàng miếng còn nguyên nhãn hiệu và 100 triệu Riel vào Việt Nam”.  

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu

Để góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của toàn ngành, Cục HQAG đã xây dựng Chương trình kế hoạch công tác trọng tâm cho cả năm. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, khai thác các nguồn thu; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển và hiện đại hóa HQ. Các Chi cục HQ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) làm thủ tục và thông quan hàng hóa nhanh chóng; khuyến khích DN hoạt động xuất - nhập khẩu (XNK) qua địa bàn với nhiều mặt hàng. Bên cạnh đó, các Chi cục HQ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hàng hóa XNK và phương tiện xuất nhập cảnh (XNC) qua lại biên giới. Năm qua, đã có trên 13.000 lượt phương tiện và gần 306.000 lượt hành khách XNC. Công tác kiểm soát, chống buôn lậu và xử lý vi phạm được ngành triển khai tích cực với sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp, ngành liên quan, trong đó HQ giữ vai trò nòng cốt. Nổi bật là tập trung đẩy mạnh công tác nắm tình hình, sưu tra đối tượng; chủ động, thường xuyên tuần tra, phối hợp với các lực lượng chức năng (biên phòng, công an, quản lý thị trường, chính quyền địa phương) trong công tác chống buôn lậu nên đã mang lại những kết quả tích cực.

Đặc biệt, Cục HQAG thường xuyên tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động HQ tại các chi cục. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng đoàn kết nội bộ tại các đơn vị. Tăng cường thanh tra công vụ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ sở. Kiên quyết xử lý nghiêm công chức HQ có hành vi vi phạm nghiệp vụ HQ, nhũng nhiễu, tham nhũng...

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Để thực hiện được thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được Bộ Tài chính giao 160 tỷ đồng, năm 2018, Cục HQAG xây dựng kế hoạch chương trình trọng tâm; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; vận hành, hướng dẫn DN thực hiện thủ tục HQ trên hệ thống VNACCS/VCIS; giảm tối thiểu thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí phát sinh cho DN.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thu nộp ngân sách điện tử 24/7; phối hợp thu NSNN với 37 ngân hàng thương mại theo hướng dẫn của Tổng cục HQ. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Hiệp hội DN tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại DN để lắng nghe ý kiến. Triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và các biểu thuế XNK; Luật Quản lý Ngoại thương và các văn bản hướng dẫn khác có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng tin học của Tổng cục HQ. Tiếp tục xây dựng, triển khai và điều phối thực hiện có chất lượng, hiệu quả kế hoạch kiểm soát rủi ro năm 2018. Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thu thập, xử lý thông tin; nâng cao chất lượng hiệu quả phân luồng quyết định kiểm tra HQ…

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN, tăng cường kiểm tra, kiểm soát HQ để phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan... Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng xây dựng lực lượng cán bộ công chức HQ “chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả và hiện đại”; duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi nhiệm vụ, chống các biểu hiện tiêu cực...

Năm 2017, Cục HQAG đã tiếp nhận 14.458 tờ khai đăng ký làm thủ tục (tăng 9% so năm trước); tổng kim ngạch XNK chính ngạch trên 885 triệu USD (tăng 8% so cùng kỳ năm 2016); lượng hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng đạt 738.000 tấn (tăng 16,1% so năm 2016); tổng kim ngạch hàng hóa đăng ký nơi khác XK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt trên 929 triệu USD (tăng 33% so năm 2016). Trong năm, đã phát hiện, bắt giữ 109 vụ buôn lậu (trong đó nhập lậu 68 vụ, xuất lậu 1 vụ, vi phạm thủ tục HQ 40 vụ), với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng.

 

THẢO NGUYỄN