Hiệu quả cải cách hành chính ở Phú Tân

23/07/2018 - 07:28

 - Phát động thi đua cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan, đơn vị; coi trọng sự hài lòng của người dân; liên tục cập nhật và hiện đại hóa nền hành chính… là những nỗ lực huyện Phú Tân đang thực hiện để mang lại hiệu quả phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

A A

Tại xã Tân Hòa, UBND xã chỉ đạo cán bộ phải luôn thực hiện “3 không” trong giải quyết công việc: không phiền hà sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định trình giải quyết công việc; không trễ hẹn. Đồng thời, tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận “Một cửa”. Nhờ đó, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả luôn đảm bảo đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn đến việc trả kết quả cho tổ chức, công dân. Tỷ lệ giải quyết các TTHC đúng hạn và trước hạn đang ngày một cao hơn. Tại xã Phú An, công tác CCHC đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu chất lượng được đề ra. Song song với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, UBND xã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí, sắp xếp cán bộ chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác, đội ngũ cán bộ trực bộ phận "Một cửa" được củng cố, nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, số lượng cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Các đơn vị trên là điển hình trong rất nhiều xã, thị trấn đang thực hiện tốt CCHC trên địa bàn huyện.

Người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Đầu tháng 3-2018, UBND huyện Phú Tân đã phát động thi đua CCHC giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy công tác cải cách của huyện và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan HC Nhà nước. Kết quả, huyện Phú Tân được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. 6 tháng đầu năm 2018, huyện Phú Tân đã thực hiện 25/37 đầu công việc so với kế hoạch đề ra. Đến nay, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và UBND các xã, thị trấn đã đi vào nề nếp, cơ sở vật chất được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ. Cũng trong thời gian trên, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã trả kết quả đúng hạn 3.810/4.566, trong đó trả kết quả qua đường bưu điện có 1.888/4.566 hồ sơ (đạt 41,35%), dịch vụ công mức độ 3 đạt 42,97%, mức độ 4 29,25%. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã thực hiện 146 thủ tục/25 lĩnh vực ban hành, đã trả kết quả 35.155/35.170 đạt tỷ lệ 99,96%, tồn 15 trường hợp do cá nhân chưa đến nhận. Những con số này là kết quả từ công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát của các cấp, ngành huyện và chỉ đạo của UBND huyện trong thực hiện CCHC.

Bố trí máy tính bảng dành cho cho công dân “chấm điểm” về thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, huyện đã trang bị phần mềm “Một cửa điện tử” cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, triển khai sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tại các xã, thị trấn. Đồng thời, triển khai thông suốt phần mềm quản lý văn bản trên môi trường mạng trong các cơ quan nhà nước (VIC) đến 12 phòng ban, 2 đơn vị sự nghiệp, 18/18 xã, thị trấn liên thông từ tỉnh, huyện đến xã, thị trấn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị được tăng cường đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm văn bản hành chính, phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và giải quyết công việc cho Nhân dân. Qua thực hiện công tác cải cách TTHC, cơ chế “Một cửa” đã mang lại hiệu quả thiết thực, TTHC ở một số lĩnh vực được giảm dần, thời gian giải quyết được rút ngắn, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thể hiện sự nhiệt tình. Theo kết quả điều tra xã hội học về tinh thần thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được người dân đánh giá cao (94.95% đối tượng khảo sát đánh giá thân thiện). Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của huyện.

MỸ HẠNH