Hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa

08/05/2019 - 07:45

 - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nói riêng đã trở thành phong trào sôi nổi và phát triển rộng khắp. Đây là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

A A

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (gọi tắt Ban Chỉ đạo tỉnh) Phan Thị Diễm cho biết, để phong trào được triển khai có hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo “Xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”; xây dựng kế hoạch chi tiết quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đạt chuẩn văn hóa để triển khai đến các cấp công đoàn. Qua đó, nhiều phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm; nâng cao y đức, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế; dạy tốt - học tốt, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Đặc biệt, phong trào thi đua “Cải cách hành chính” ở một số sở, ngành có nhiều đổi mới theo hướng nhanh gọn, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân; thi đua “Xây dựng nông thôn mới” được đông đảo đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (CB-CNVC-NLĐ) hưởng ứng bằng nhiều mô hình hoạt động thiết thực, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Ngoài ra, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị, DN được phát huy, từ đó động viên CNVC-NLĐ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Năm 2018, toàn tỉnh có 2.815 công trình, sản phẩm đăng ký thực hiện, với tổng giá trị trên 826,79 tỷ đồng (giá trị làm lợi, tiết kiệm trên 41 tỷ đồng), 142 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi trên 176 tỷ đồng và 3.467 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi trên 8,38 tỷ đồng. Nhiều công trình, sáng kiến tốt được ứng dụng trong công việc, đem lại lợi ích kinh tế cao cho cơ quan, DN. Điển hình, trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ tỉnh đã chọn 6 công trình tiêu biểu: công trình “Cảng thủy nội địa tại nhà máy xi măng An Giang” do Công ty TNHH MTV Xây lắp làm chủ đầu tư; “Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Bình Hòa (giai đoạn 1)” do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư; công trình “Hoán cải ponton AG - 11630” do Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phà An Giang thực hiện; công trình “Nhà ăn cho công nhân lao động” của Công ty Cổ phần Chí Công; công trình “Lắp đặt hệ thống điện và hệ thống xử lý không khí, trồng 209 cây xanh tại nhà máy dược liệu” do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm làm chủ đầu tư; riêng công trình “Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản - trực thuộc Công ty Sao Mai Super Feed” tại Cụm công nghiệp Vàm Cống do Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư được LĐLĐ tỉnh gắn biển chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, công chức, viên chức luôn được các cấp, ngành quan tâm. Các cơ quan, đơn vị, DN đã đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 800 lượt CB-CNVC-NLĐ, đạt trên 30% so với tổng số CB-CNVC-NLĐ trên địa bàn (trong đó CB, công chức các cơ quan, đơn vị chiếm trên 50%), cụ thể các ngành hoạt động ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, nghiệp vụ như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải… Ngoài ra, một số DN như: Tập đoàn Sao Mai, Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang… quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ.   

Việc thực hành tiết kiệm đã được các cơ quan, đơn vị, DN phát động mạnh mẽ thông qua việc sử dụng văn phòng phẩm hợp lý, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, sản xuất… từ đó tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho CB-CNVC-NLĐ trung bình từ 1 - 4 triệu đồng/người/tháng. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có chuyển biến tích cực, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, DN quan tâm triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Phần lớn các chủ DN chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là pháp luật lao động, như: đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức khám và quản lý sức khỏe định kỳ cho NLĐ, ký kết thoả ước lao động tập thể, công khai dân chủ các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác; thường xuyên lắng nghe ý kiến của NLĐ, hướng dẫn thực hiện quyền được tư vấn và trợ giúp pháp lý cho NLĐ, từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

Các DN đều tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ” gắn với thi đua xây dựng môi trường làm việc “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... Việc thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá được tích cực triển khai và đưa vào tiêu chí xét thi đua cuối năm. Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, qua đó giúp CB-CNVC-NLĐ có điều kiện giao lưu, nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo khí thế hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng hoạt động, đặc biệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Khánh Hiệp yêu cầu, cấp ủy cơ quan, đơn vị, DN tiếp tục quan tâm hơn nữa để tạo được sự đồng thuận hưởng ứng cao của CB-CNVC-NLĐ trong việc xây dựng đời sống văn hóa công sở. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy của ban vận động xây dựng đời sống văn hóa, nhất là vai trò của các thành viên thường trực trong việc tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy của ban vận động xây dựng đời sống văn hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm đảm bảo phong trào đi vào chiều sâu, đồng thời, lồng ghép với các cuộc vận động phong trào như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “dạy tốt - học tốt”... để tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, DN.

HỮU HUYNH