Hiệu quả từ những cuộc vận động

02/05/2019 - 08:03

 - Nông thôn mới (NTM) ở Thoại Sơn đang gần “về đích” với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được nâng cao, các hoạt động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm. Quan trọng hơn là ý thức, trách nhiệm của người dân về chung sức xây dựng NTM. Một phần là nhờ những cuộc vận động hiệu quả thiết thực đã và đang được triển khai đồng bộ, tích cực.

A A

Có thể nói, công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Từ xác định trên, UBMTTQV N xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn) hàng năm đã tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch phối hợp các đoàn thể triển khai thực hiện các mô hình thiết thực, hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân. Các mô hình gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn trong xây dựng NTM. Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả đã triển khai thực hiện như: ấp tự quản bảo vệ môi trường, hành lang giao thông thông thoáng, nhà nhà có hàng rào, cột cờ. Theo đó, mỗi ấp đều thành lập 1 tổ phát hoang, hàng tháng tổ chức ra quân vào ngày 25 để phát hoang và vận động nhân dân trồng cây xanh, làm hàng rào, cột cờ. Đến nay, toàn xã có 2414 hộ sử dụng nước sạch, 2258 hộ có cầu tiêu hợp vệ sinh, 2521 hộ có hàng rào , 2528 hộ có cột cờ.

UBMTTQVN xã Vĩnh Phú còn vận động nhân dân đóng góp xây dựng kim tỉnh nghĩa trang nhân dân cho người quá cố có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm vận động từ 20 - 30 triệu đồng, nhiều ngày công xây dựng để “xây nhà” cho người quá cố. Nổi bật là mô hình “vận động nhân  dân đóng góp quỹ Vì người nghèo” để cất nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, khó khăn về nhà ở. Thường việc vận động sẽ tập trung vào các vụ thu hoạch lúa, tranh thủ thêm nguồn từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài xã. Qua đó, mỗi năm vận động tiền và hiện vật khoảng 300 triệu đồng, cất mới và sửa chữa 20 căn nhà Đại đoàn kết.

Kế thừa, phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua qua hình thức vận động, tuyên truyền. Từ năm 2014 đến nay, hội chủ động phối hợp UBMTTQVN huyện Thoại Sơn cất mới 333 căn nhà, sửa chữa 262 căn nhà Đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ nghèo. Mỗi căn nhà có diện tích từ 32 – 57m2, nền lót gạch men, khung sắt mạ kẽm, mái tol nhằm góp phần xây dựng NTM theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí thực hiện trên 12 tỷ đồng từ nguồn vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Một trong những hoạt động được đánh giá cao của Hội LHPN Thoại Sơn trong xây dựng NTM  là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó việc trợ vốn được hội xác định là vấn đề cốt lõi. Qua đó, hội đã triển khai, vận động vốn từ các chị em khá giúp chị em nghèo với lãi suất thỏa thuận. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ chị em vay vốn từ các tổ chức tín dụng, tổ xoay vòng vốn… với số tiền trên 96 tỷ đồng giúp gần 6.000 hội viên tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình như: chăn nuôi, mua bán nhỏ.

Theo Hội LHPN Thoại Sơn, một cuộc vận động khác đang được các cấp Hội triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia là “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo đó, các hội viên thường xuyên được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động với phương châm phát huy nội lực của phụ nữ để chăm lo, giải quyết những vấn đề của phụ nữ. Hội đã tiến hành 1.275 điểm truyền thông về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; hướng dẫn xử lý rác tại hộ gia đình và cấp trên 1.000 thùng rác cho hộ gia đình hội viên. Bước đầu, hoạt động đã mang đến hiệu ứng tích cực về nhận thức của cộng đồng dân cư. Cùng với đó, hội còn vận động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào phụ nữ tiết kiệm tương trợ mua bảo hiểm y tế. Đến nay, toàn huyện có 67 tổ phụ nữ tiết kiệm tương trợ mua bảo hiểm y tế, thu hút 773 hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của huyện đạt 81,42%.

Đó là điển hình cho việc phát huy sức mạnh từ các cuộc vận động để thay đổi nhận thức người dân trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Song, các hình thức tuyên truyền, vận động cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của các cuộc vận động.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN