Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

25/06/2019 - 07:54

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đang triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” nhằm hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, DN mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

A A

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Liêm cho biết, đối tượng hỗ trợ là phụ nữ ở 11 huyện, thị xã, thành phố có ý tưởng, nhu cầu khởi nghiệp, phát triển DN; các tổ hợp tác, hợp tác xã, DN mới thành lập do phụ nữ làm chủ, do Hội Phụ nữ vận động thành lập; quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các hiệp hội, câu lạc bộ DN, Hội Nữ doanh nhân... Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, nông thôn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Các hoạt động chủ yếu hỗ trợ DN nữ, thực hiện hiệu quả đề án là tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hiện thực hóa ý tưởng. Tổ chức “Ngày hội phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp” kết hợp trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp hàng năm vào dịp 8-3, 20-10. Tham gia các hoạt động giới thiệu, trưng bày sản phẩm, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh cho các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp. Tổ chức các lớp tập huấn cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp và có đăng ký kinh doanh về việc tiếp cận vốn tín dụng dành cho DN nhỏ và vừa; các lớp tài chính; hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho các DN nhỏ và siêu nhỏ, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi. Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp: hỗ trợ các DN, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ đăng ký, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương. Phát hiện, giới thiệu các cá nhân, nhóm cá nhân là nữ có dự án khởi nghiệp, DN khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới… để được hỗ trợ từ đề án.

Truyền thông giới thiệu trực tiếp tại cộng đồng về đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đề án sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN do nữ làm chủ mới thành lập. Hỗ trợ kết nối các DN nữ tham gia dự thi, giới thiệu sản phẩm trên các trang web, facebook, zalo, Báo Phụ nữ Việt Nam, tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp của Trung ương Hội LHPN Việt Nam…

Hỗ trợ vốn cho phụ nữ có đăng ký kinh doanh bao gồm: phụ nữ kinh doanh trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, DN, hộ kinh doanh cá thể phát triển kinh doanh, được vay từ quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo do Hội LHPN tỉnh quản lý; giới thiệu, hỗ trợ các DN nữ mới thành lập có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay kinh tế tập thể của tỉnh… Hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường. Kết nối các doanh nhân, DN với hoạt động sản xuất của phụ nữ tại địa phương. Hỗ trợ đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ trực tiếp ngay trong hệ thống hội viên. Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban, ngành tham gia đề án được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. 85% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hỗ trợ 440 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Phối hợp, vận động, hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất do phụ nữ quản lý.  Phối hợp tư vấn, hỗ trợ 210 DN, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý mới thành lập. Hội LHPN tỉnh đã triển khai kế hoạch đề án, họp Ban Chỉ đạo thực hiện, tập huấn đề án cho cán bộ Hội LHPN các cấp; tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu phụ nữ khởi nghiệp thành công.

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sẽ khuyến khích, thúc đẩy phụ nữ mạnh dạn bắt đầu công việc kinh doanh dưới hình thức kinh tế hộ, hợp tác xã, DN hoặc phát triển quy mô, loại hình sở hữu thông qua ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao. Phương thức để các DN thoát khỏi tình trạng sản xuất - kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU