Hòa An xây dựng nông thôn mới từ sức dân

08/02/2018 - 07:39

 - Sáng nay 8-2, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ đón bằng của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Hòa An đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả sau quá trình nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hòa An gần 7 năm triển khai với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

A A

Bí thư Đảng ủy xã Hòa An Võ Thiên Văn cho biết: “Xã Hòa An được UBND tỉnh chọn xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM). Đảng ủy, UBND xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi theo lộ trình kế hoạch.

Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, cùng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo CTMTQGXDNTM huyện, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về XDNTM được triển khai kịp thời từ trong nội bộ Đảng đến Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao. Người dân có ý thức hơn, có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, hành động, sinh hoạt tới tư duy, cách làm ăn… và cùng chính quyền chung tay XDNTM”.

Nhân dân đóng góp xây dựng cầu bê-tông

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi CTMTQGXDNTM, Đảng bộ xã Hòa An thường xuyên quán triệt về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung bộ tiêu chí trong hệ thống chính trị và triển khai sâu rộng đến hộ dân hiểu về ý nghĩa, quyền, trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay XDNTM.

Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, đời sống người dân xã Hòa An đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, các hạng mục đường liên ấp, đường ra cánh đồng, cải tạo hệ thống kênh, mương nội đồng. Từ đó, hệ thống giao thông, thủy lợi hoàn chỉnh, hệ thống kênh, mương do xã quản lý được kiên cố hóa, chợ đạt chuẩn chợ loại 3…

Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 39,604 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, còn 3,48%; 95,6% hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó 71,6%  gia đình văn hóa tiêu biểu, 6 cơ quan văn hóa; Hòa An được công nhận xã văn hóa năm 2013.

Chủ tịch UBND xã Hòa An Lê Văn Thi cho biết: “Xã có 6 ấp, với 5.255 hộ, 19.022 nhân khẩu, đa số sống bằng nghề nông. Xã có thế mạnh về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp xay xát lau bóng và chế biến gạo. Có trên 50 doanh nghiệp đặt trên địa bàn, 1 hợp tác xã thu mua trái cây, có hệ thống đê bao khép kín ở 9 tiểu vùng đảm bảo sản xuất lúa 3 vụ/năm. Do điều kiện xa trung tâm huyện, những năm trước xã có nhiều khó khăn về kinh tế, mức thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, giao thông đi lại khó khăn.

Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa An cùng chung tay thực hiện chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện, quyết tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hòa An tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông đảm bảo đường được cứng hóa, sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

Tổng kinh phí đầu tư XDNTM 209 tỷ đồng, trong đó Nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp gần 52 tỷ đồng xây dựng các cầu bê-tông, đường bê-tông, tạo thuận lợi trong giao thông liên xã, liên ấp và đường ra cánh đồng trên địa bàn”.

Từ nguồn đóng góp quý báu của Nhân dân, các đoàn thể xã vận động hộ dân hiến đất, ngày công lao động, Hòa An đã xây mới và sửa chữa 35 cầu bê-tông với kinh phí gần 15 tỷ đồng (chưa tính ngày công lao động); xây dựng và mở rộng 23km đường bê-tông ở các tuyến đường liên ấp và đường ra cánh đồng. Nhờ đó, đến nay, 100% km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, 100% km đường ngõ, xóm được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa; trên 50% km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới hóa đi lại thuận tiện.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu nhận định: “XDNTM là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Qua triển khai chương trình, huyện Chợ Mới đã đạt nhiều kết quả tích cực, diện mạo NT ngày càng đổi mới, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng. Toàn huyện có 5/16 xã đạt chuẩn NTM, bình quân các xã đạt 13,5/19 tiêu chí, 43/49 chỉ tiêu.

Tại xã Hòa An, 7 năm triển khai thực hiện, dù với khối lượng công việc lớn, nhưng là địa phương có xuất phát điểm thuận lợi, có nhiều doanh nghiệp lớn đứng chân cộng với quyết tâm cao, những cách làm sáng tạo, Hòa An đã đạt thành tích đáng tự hào, đạt 19/19 tiêu chí, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng Nhân dân. Hòa An còn là xã điển hình cả nước trong việc huy động nguồn lực đóng góp xây dựng cầu, đường. Đây là vinh dự không riêng của Hòa An mà là niềm vui chung của huyện, tỉnh”.

HẠNH CHÂU