Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

30/07/2018 - 06:44

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác hội 6 tháng đầu năm; sơ kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cung cấp các dịch vụ của Bưu điện và an sinh xã hội năm 2018.

A A

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp Hội Phụ nữ gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay theo gương Bác thiết thực và ý nghĩa như: Tổ phụ nữ quét rác tình nguyện, hùn vốn xoày vòng, ống heo tiết kiệm...

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Giấy khen 20 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Bưu điện tỉnh khen thưởng 2 tập thể có thành tích trong phối hợp giữa Bưu điện và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Tin, ảnh: H.C