Họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

22/03/2019 - 07:08

 - Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh vừa họp thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2019; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (2009-2019) và quyết định một số nội dung liên quan.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đánh giá cao kết quả thực hiện thời gian qua cũng như một số tồn tại cần khắc phục. Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo cuộc vận động cần phát huy vai trò trách nhiệm từng thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, thông tin dân biết sản phẩm đạt hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Đặc biệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt, đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường trách nhiệm chính quyền địa phương, sự phối hợp các sở, ngành, đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện tuyên truyền, tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn. Để người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bản thân doanh nghiệp phải vươn lên, sản xuất hàng hóa chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU