Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành

12/06/2019 - 07:48

 - Ngày 11-6, Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp lấy ý kiến, đóng góp các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019.

A A

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Châu Thành

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe thông báo tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý; phương án tăng vốn điều lệ cho quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; các ý kiến kiến nghị của cử tri ở những lần tiếp xúc…

TRUNG HIẾU