Kết thúc giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Tây

14/05/2018 - 07:28

 - Ngày 31-8-2015, Thanh tra Chính phủ có Báo cáo kết luận số 2508/BC-TTCP: “Hộ bà Võ Thị Kim Son (con ông Võ Văn Tây, ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) khi thực hiện Chỉ thị số 200/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã nhận tiền hỗ trợ, tiền san nền và đã di dời.

A A

Năm 2007, Nhà nước  (NN) đã bán cho 1 nền nhà theo chính sách xã hội (nhưng không ở mà bán lấy tiền chênh lệch). Như vậy, hộ bà Võ Thị Kim Son đã được NN giải quyết có tình, có lý, đúng chủ trương, chính sách tại thời điểm lúc bấy giờ.

Hiện nay, bà Son yêu cầu NN giải quyết 1 nền nhà, hỗ trợ tiền xây nhà và tiền vốn làm ăn là không có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh của bà Son khó khăn, không có hoặc thiếu đất ở thì có thể làm đơn gửi các cấp chính quyền xem xét giải quyết theo chính sách xã hội”.

Kết luận trên đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tại Văn bản số 8323/VPCP-V.I ngày 13-10-2015 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 6-6-2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 276/TB-UBND chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Tây. Ngày 21-12-2017, ông Tây gửi đơn xin được xem xét giải quyết bán 1 nền giá gốc đầu tư tại Khu dân cư Tây Khánh 3 mở rộng và cam kết chấm dứt toàn bộ các yêu cầu khiếu nại trước đây.

Ngày 10-1-2018, UBND TP. Long Xuyên ban hành Văn bản số 130/UBND-TT nội dung: “Xét hoàn cảnh gia đình ông Võ Văn Tây có đông nhân khẩu (8 người trong hộ, 2 cặp vợ, chồng), thu nhập kinh tế không ổn định, nhà ở trên đất của người khác nên gặp khó khăn về chỗ ở.

Đồng thời, ông Võ Văn Tây và bà Võ Thị Kim Son cam kết chấm dứt các khiếu nại về việc giải tỏa nhà trên kênh rạch theo Chỉ thị số 200/TTg. Do đó, UBND thành phố xem xét giải quyết bán cho ông Tây 1 nền nhà tại Khu dân cư Tây Khánh 3 mở rộng với giá gốc đầu tư, được trả chậm tiền nền trong thời gian 3 năm”.

Ngày 2-2-2018, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, ông Võ Văn Tây đã ký nhận nền số 42-T2, đường số 6, diện tích 85,50m2 tại Khu dân cư Tây Khánh 3 mở rộng (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên).

Xét thấy khiếu nại của ông Tây đã được giải quyết đúng pháp luật, vận dụng đồng bộ các chính sách có lợi nhất cho người khiếu nại để giải quyết có lý, có tình và gia đình ông Tây đã cam kết chấm dứt khiếu nại. Từ những căn cứ trên, UBND tỉnh thông báo kết thúc việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Tây.

M.B