Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng Bí thư Đoàn cấp xã

12/06/2018 - 07:17

 - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng Bí thư Đoàn cấp xã năm 2018 cho 156 học viên là Bí thư (Phó Bí thư) Huyện, Thị, Thành đoàn phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; Bí thư Xã, Phường, Thị trấn đoàn.

A A

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng

Các học viên được trang bị những chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới phong cách cán bộ ở cơ sở; phòng, chống ma túy trong thanh niên; kỹ năng truyền tin; các loại hình sinh hoạt tập thể và múa hát sinh hoạt tập thể...

Tin, ảnh: THANH HÙNG