Khánh thành điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi

03/12/2018 - 06:39

 - Với mong muốn tạo ra nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu niên, giúp các em có sân chơi lành mạnh, hạn chế tiếp xúc các trò chơi trực tuyến, bạo lực; Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Huyện đoàn Chợ Mới và UBND xã Long Kiến vừa khánh thành điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi năm 2018.

A A

Công trình sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn ấp Long Định với tổng diện tích 255m2 do UBND xã quy hoạch, chỉnh trang, gồm: 5 hạng mục trò chơi và dụng cụ sinh hoạt, tổng kinh phí các hạng mục trên 55 triệu đồng, trích từ nguồn kế hoạch nhỏ do các bạn đội viên đóng góp và nguồn xã hội hóa do Huyện đoàn vận động. Công trình không chỉ góp phần vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà nó còn là niềm vui chung của thiếu nhi trong xã khi có được điểm sinh hoạt, vui chơi lành mạnh.

NGUYỄN HƯNG