Kim tự tháp Ai Cập do người ngoài hành tinh xây dựng?

Kim tự tháp Ai Cập do người ngoài hành tinh xây dựng?