Nguy cơ sông băng Santa Isabel ở Colombia biến mất trong thập kỷ tới

Nguy cơ sông băng Santa Isabel ở Colombia biến mất trong thập kỷ tới