Phát hiện ảnh cận mặt Neil Armstrong khi vừa đặt chân lên mặt trăng

Phát hiện ảnh cận mặt Neil Armstrong khi vừa đặt chân lên mặt trăng