Phát lộ tranh khảm 1.700 năm tuổi ở Israel

Phát lộ tranh khảm 1.700 năm tuổi ở Israel