Những tín hiệu đầu tiên của vệ tinh "Made by Việt Nam" MicroDragon

Những tín hiệu đầu tiên của vệ tinh "Made by Việt Nam" MicroDragon