Kiên quyết xử lý mua bán, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè

17/05/2019 - 07:38

 - Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh vừa đề nghị Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ.

A A

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác, gương mẫu và vận động người thân, gia đình không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động cộng đồng không phục vụ mục đích giao thông.

Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông kiên quyết giải tỏa, xử lý các trường hợp mua bán, họp chợ, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị bắt buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải xin phép chính quyền địa phương (hoặc cơ quan chức năng), nhưng phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối ATGT.

CHÂU AN