Tỷ giá ngoại tệ ngày 19-1: USD suy giảm, Bảng Anh tăng nhanh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19-1: USD suy giảm, Bảng Anh tăng nhanh