Giá vàng thế giới tăng trước những quan ngại về kinh tế Mỹ và Brexit

Giá vàng thế giới tăng trước những quan ngại về kinh tế Mỹ và Brexit