Dự báo xuất khẩu ít biến động trong 2 tháng cuối năm

Dự báo xuất khẩu ít biến động trong 2 tháng cuối năm