Xuất khẩu 10 tháng năm 2018: Gạo nếp "lép vế" trước gạo tẻ

Xuất khẩu 10 tháng năm 2018: Gạo nếp "lép vế" trước gạo tẻ