Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,9% năm 2019

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,9% năm 2019