Tăng hơn 700 đồng, giá xăng Ron95-III vượt 21.200 đồng mỗi lít

Tăng hơn 700 đồng, giá xăng Ron95-III vượt 21.200 đồng mỗi lít