Ngành hải quan yêu cầu kiểm soát chặt việc nhập khẩu tôm càng đỏ

Ngành hải quan yêu cầu kiểm soát chặt việc nhập khẩu tôm càng đỏ