Giá vàng hôm nay 17-9, bất ổn Trung Đông, vàng tăng nhanh

Giá vàng hôm nay 17-9, bất ổn Trung Đông, vàng tăng nhanh