Tỷ giá ngoại tệ ngày 22-9: USD tăng nhẹ, yên Nhật giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22-9: USD tăng nhẹ, yên Nhật giảm