Hạt gạo có thể mang về cho Việt Nam hơn 3 tỷ USD trong năm nay

Hạt gạo có thể mang về cho Việt Nam hơn 3 tỷ USD trong năm nay