Tăng thuế để giảm người hút thuốc lá

Tăng thuế để giảm người hút thuốc lá