Giá vàng hôm nay 22-2: Chiếm đỉnh cao, vẫn đà tăng lên

Giá vàng hôm nay 22-2: Chiếm đỉnh cao, vẫn đà tăng lên