Giá xăng giảm 300 đồng/lít

Giá xăng giảm 300 đồng/lít