Kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh do HĐND tỉnh bầu

07/12/2018 - 10:59

 - Sáng 7-12, kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 vị giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Tổng số phiếu phát ra và đã thu về là 68 phiếu.

A A

Trong số 24 vị được lấy phiếu tín nhiệm có 7 chức danh HĐND tỉnh, gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên HĐND tỉnh; 17 chức danh UBND tỉnh gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên UBND tỉnh.

Kết quả lấy phiểu tín nhiệm, ông Hồ Văn Răng, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh dẫn đầu với 62 phiếu “tín nhiệm cao”, 6 phiếu “tín nhiệm”, không có phiếu “tín nhiệm thấp”. Những người có số phiếu “tín nhiệm cao” tiếp theo, gồm: ông Phan Thanh Tùng, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh; ông Võ Anh Kiệt, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong số những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, có 4 trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm do thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng là: ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh văn Phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Tầng Phú An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Có 2 trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm do đã được HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ trước phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, gồm: bà Đặng Thị Hoa Rây, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Ngô Công Thức, nguyên Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.

MỸ LINH- TRỌNG TÍN