Làm lâu năm có được tăng ngày nghỉ phép?

31/07/2015 - 09:14
A A

Tôi được biết hình như có quy định người lao động được tăng thêm một ngày phép cho mỗi 5 năm làm việc, điều này có đúng không?
 
THẾ HOÀNG

Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động về nghỉ hàng năm (thường gọi là nghỉ phép), người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
 
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 
b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
 
c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
 
12 tháng làm việc ở đây được tính từ ngày giao kết hợp đồng đến khi đủ 12 tháng chứ không phải tính từ ngày bắt đầu của năm (ngày 1 tháng 1). Tuy nhiên trên thực tế, đối với những người lao động đã làm việc nhiều năm cho doanh nghiệp thì để thuận tiện trong việc quản lý, doanh nghiệp và người lao động thường tính số ngày phép theo năm dương lịch (từ 1/1 đến 31/12)  
 
Về số ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, Điều 112 Bộ luật này quy định cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.
 
Như vậy, với các quy định nói trên, năm làm việc thứ 6 (từ 1/6/2015 đến 31/5/2016) bạn được nghỉ 13 ngày phép. Việc bạn xin nghỉ 13 ngày phép này trong năm 2015 hay năm 2016 nào là tùy thuộc quy định của doanh nghiệp và sự thỏa thuận giữa bạn với người sử dụng lao động.
 
Luật sư VŨ TIẾN VINH (Công ty Luật Bảo An, Hà Nội)
 
VnExpress