Làm rõ vi phạm của Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tri Tôn

03/04/2018 - 07:01

 - Ngay từ giai đoạn còn là nhân viên hợp đồng với Phòng Nội vụ (NV) huyện Tri Tôn (An Giang) , ông Lê Văn Dũng đã tự đưa mình vào danh sách xét tuyển công chức xã An Tức nhưng không một ngày làm việc tại đây. Để “yên vị” tại Phòng NV và lên vị trí phó trưởng phòng, ông Dũng tự làm giấy tờ, nhờ lãnh đạo UBND xã An Tức ký xác nhận để hợp thức hóa việc tập sự ở cơ sở.

A A

Tự đưa mình vào biên chế

Theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tri Tôn, từ tháng 3-2006 đến tháng 5-2008, trong thời gian làm việc hợp đồng tại Phòng NV huyện Tri Tôn (trước đó là Phòng NV và Lao động - Thương binh - Xã hội), ông Lê Văn Dũng có tham gia thi tuyển công chức cấp xã tại huyện nhưng không đạt.

Ngày 8-4-2008, UBND tỉnh đã có Quyết định (QĐ) số 12/2008/QĐ-UBND về ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh An Giang.

Căn cứ quy chế này, ngày 8-7-2008, UBND huyện Tri Tôn thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) cán bộ, công chức xã, thị trấn.

Trong quá trình tuyển dụng, ông Lê Văn Dũng được bà Hồ Thị Kim Duyên (Trưởng phòng NV, Phó Chủ tịch HĐTD) phân công việc soạn thảo, đánh máy các văn bản, giấy tờ liên quan công tác xét tuyển; thẩm định, kiểm tra, quản lý, lưu trữ, xem xét, hướng dẫn cho các hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã.

Dù biết mình là cán bộ hợp đồng thuộc huyện, không thuộc đối tượng được dự xét tuyển dụng công chức cấp xã (theo QĐ 12/2008/QĐ-UBND) nhưng ông Dũng vẫn “cố” chen vào danh sách.

Ông Dũng tự thẩm định hồ sơ cá nhân của mình, xét tuyển vào vị trí công chức Văn phòng - Thống kê xã An Tức, trong khi xã không có nhu cầu xét tuyển do đã đủ biên chế. Kết quả, ông Dũng nằm trong số 7 công chức được tuyển dụng.

Một phần báo cáo của UBND huyện Tri Tôn đối với xử lý vi phạm của ông Lê Văn Dũng

Một phần báo cáo của UBND huyện Tri Tôn đối với xử lý vi phạm của ông Lê Văn Dũng

Ngày 24-11-2008, UBND huyện Tri Tôn có QĐ số 2881/QĐ.UBND về tuyển dụng công chức cấp xã, phân công ông Lê Văn Dũng về tập sự, phụ trách cán bộ Văn phòng - Thống kê tại UBND xã An Tức (thời gian tập sự 12 tháng). Ngày 26-12-2008, ông Dũng được Sở NV bổ nhiệm ngạch và xếp lương cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, từ khi được phân công, ông Dũng không về làm việc tại xã An Tức mà vẫn ở lại Phòng NV. Để hợp thức hóa việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương, ông Dũng tự soạn thảo văn bản, mang đến UBND xã An Tức nhờ một lãnh đạo xã ký xác nhận khống.

Ngày 2-4-2009, bà Hồ Thị Kim Duyên đã ký văn bản đề nghị và được UBND huyện Tri Tôn ban hành QĐ số 3032/QĐ.UBND ngày 8-4-2009 để điều động ông Lê Văn Dũng từ UBND xã An Tức về công tác tại Phòng NV dù chưa đủ thời gian tập sự 12 tháng. Tháng 10-2012, ông Dũng được bổ nhiệm Phó trưởng phòng NV huyện Tri Tôn.

Xử lý cương quyết

Tháng 8-2017, xuất hiện nhiều đơn tố cáo vi phạm đối với ông Lê Văn Dũng gửi các cơ quan chức năng và phát tán trên mạng xã hội. Trên cơ sở này, UBKT Huyện ủy Tri Tôn tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Dũng.

Thông báo kết luận số 02-TB/UBKTHU ngày 24-1-2018 khẳng định: Ông Lê Văn Dũng đã “thiếu trung thực, gương mẫu, biết mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn tìm mọi cách để cơ quan chức năng tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng đối với mình trái quy định”; thiếu trách nhiệm làm thất lạc 7 hồ sơ xét tuyển công chức năm 2008. Những vi phạm này được xác định đến mức xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Thực hiện kiến nghị của UBKT Huyện ủy Tri Tôn, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Sương đã chủ trì cuộc họp thành viên UBND huyện để lấy ý kiến về xử lý đối với ông Lê Văn Dũng.

Ông Phan Văn Sương cho biết, cuộc họp đã biểu quyết bằng phiếu kín với 14/18 phiếu (77,77%) thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện thu hồi và bãi bỏ các QĐ tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và xếp lương công chức đối với ông Dũng.

Ngày 2-3-2018, UBND huyện đã có công văn đề nghị Sở NV thu hồi và hủy bỏ QĐ bổ nhiệm ngạch đối với ông Dũng (QĐ 7180/QĐ.SNV, ngày 26-12-2008). Cùng thời gian này, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn đã ban hành QĐ 1399/QĐ-UBND về việc thu hồi và bãi bỏ các QĐ tuyển dụng công chức, QĐ 1400/QĐ-UBND về việc thu hồi và bãi bỏ các QĐ điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đối với ông Dũng.

Ngày 8-3-2018, ông Dũng có tờ tường trình xin cứu xét, cho rằng việc UBND huyện Tri Tôn căn cứ QĐ12/2008/QĐ-UBND ngày 8-4-2008 của UBND tỉnh để ra QĐ 1399/QĐ-UBND là không hợp lý.

Đối với các QĐ điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, ông Dũng cho rằng, cả 3 QĐ đều do Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn ban hành nên theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, việc thu hồi phải do cấp trên (UBND tỉnh) thực hiện.

Ông Phan Văn Sương cho rằng, việc căn cứ QĐ 12/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh để ra QĐ 1399/QĐ-UBND là phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 156 của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực, áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực”. việc ban hành QĐ 1400/QĐ-UBND, ông Sương cho rằng, phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ về thẩm quyền tự rà soát, kiểm tra, tự thu hồi văn bản quy phạm pháp luật.

“Nếu các cơ quan chức năng cho rằng, Chủ tịch UBND huyện tự thu hồi QĐ là không đúng thẩm quyền, huyện sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành QĐ thu hồi và bãi bỏ các QĐ điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo của Chủ tịch UBND huyện đối với ông Dũng” - ông Sương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN