Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

28/05/2018 - 07:14

 - Học Bác để cán bộ, đảng viên tốt hơn, có trách nhiệm hơn trong phục vụ Nhân dân, đồng thời lan tỏa để việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đó là những kết quả huyện Châu Phú đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A A

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú (An Giang) xác định, việc học tập và làm theo Bác không phải là việc xa vời mà thể hiện qua những việc làm dung dị trong cuộc sống hàng ngày, gắn liền với nhiệm vụ. Với mục tiêu “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng các hình thức: sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo và thực hiện giảm thời gian hội nghị; tăng cường xử lý thông tin qua thư điện tử để tiết kiệm chi phí và thời gian hoạt động; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng: khảo sát, bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư, đảng bộ cơ sở và cán bộ chuyên môn.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích học tập và làm theo Bác

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao, đúng theo nội dung yêu cầu. Là một trong những gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, chị Bùi Thị Ngọc Thảo (Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Đức, xã Mỹ Đức) chia sẻ: “Trong thực hiện nhiệm vụ tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các đồng nghiệp và đúc kết những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Thường xuyên hướng dẫn đội ngũ giáo viên lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác giảng dạy, từ đó đã giúp sửa chữa lề lối làm việc, đánh giá học sinh khách quan, không chạy theo thành tích”.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, đạt kết quả tốt. Điển hình như việc học tập và làm theo Bác của UBMTTQVN thị trấn Cái Dầu được lồng ghép vào các cuộc họp chuyên môn; mỗi cán bộ, đảng viên đều tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp sức người, sức của vào việc xây dựng cầu, đường, xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. 2 năm qua, UBMTTQVN thị trấn Cái Dầu phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thị trấn cất 104 căn nhà Đại đoàn kết, với kinh phí trên 2,7 tỷ đồng. Riêng năm 2017 đã vận động xã hội hóa được trên 1,3 tỷ đồng để xây dựng cầu, nâng cấp lộ giao thông tại địa phương.

 Để việc học tập Bác mang lại hiệu quả thiết thực, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đều lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, giúp chính quyền gần dân hơn, gầy dựng lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, nhiều chủ trương do địa phương phát động đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân.

Có thể thấy, phong trào học tập và làm theo Bác từ khi được triển khai đến nay không chỉ làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào do chính quyền phát động như: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa… đều được người dân tích cực tham gia. Đây không chỉ là tín hiệu vui mà còn là nền tảng để huyện Châu Phú tiếp tục đưa việc học Bác thấm nhuần đến từng tập thể, cá nhân, giúp mỗi cán bộ, đảng viên xem việc học tập và làm theo Bác là trách nhiệm để phấn đấu, rèn luyện cho bản thân, cho đơn vị và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

MỸ LINH