Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

14/06/2018 - 06:51

 - Phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) ở huyện Châu Thành đã lan tỏa trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, được Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả. Qua phong trào, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành triển khai thực hiện đồng bộ và rộng khắp phong trào TĐYN, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phong trào TĐYN ở địa phương thật sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Thông qua các phong trào TĐYN đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: xây dựng và bảo vệ đất nước, làm kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Điển hình, như: phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Huyện đoàn phát động. Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động trong mọi lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp thực hiện các công trình an sinh xã hội

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành ra sức thi đua thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chương trình xây dựng NTM với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp lệ... giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTM. Nhờ phát huy tối đa quy chế dân chủ và công khai, minh bạch về tài chính nên địa phương nhận được sự đồng tình ủng hộ, tích cực của quần chúng Nhân dân.

Công tác huy động sức dân thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được các cấp, ngành huyện Châu Thành thực hiện hiệu quả. Những năm qua, MTTQ huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức vận động, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Các tổ dân vận ở các ấp phát huy hiệu quả là “cầu nối” giữa dân với Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Phong trào TĐYN ở địa phương thật sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Qua các phong trào, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, đời sống người dân từng bước được cải thiện” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết.

Thời gian tới, Châu Thành đẩy mạnh thực hiện các phong trào TĐYN với nhiều hình thức, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng NTM. Đặc biệt, kịp thời nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các tập thể, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Củng cố, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, khó khăn…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU