LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 22-1-2019 đến ngày 27-1-2019 như sau:

Ngày 22 tháng 1 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Phường Long Sơn, một phần phường Long Thạnh (từ bến phà Tân Châu đến xây xăng Cao Thanh Nhàn dọc theo tỉnh lộ 954), thị xã Tân Châu, xã Phú Lâm; ấp Long Hòa 1, Long Hòa 2 thuộc xã Long Hòa, huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Lương Phi, Lạc Qưới, Lê Trì, Vĩnh Phúc, Vĩnh Gia và thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú (từ cầu kênh Đào đến cầu Chung Xây), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm đến bến đò Thanh Bình), huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Nhơn Hưng, An Phú, huyện Tịnh Biên.

Từ 12 giờ đến 17 giờ: Khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng; khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Phường Long Phú, xã Long An, Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong, thị xã Tân Châu, xã Phú Long; ấp Hòa Hiệp, Hòa Lợi, Hòa Phát thuộc, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ: Xã Một phần xã Bình Hòa, An Hoà (khu vực rạch Bình Hòa, từ cầu Bình Hoà đến Phú An, Rạch Chùa), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Cồn Phó Ba, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Ấp Bình Chiến, xã Bình Long; ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ: Xã Tây Phú; ấp Tân Hữu, Tân Hiệp xã Vọng Thê, ấp Phú An, Phú Hiệp, Phú Hùng, xã An Bình, huyện Thoại Sơn.

Ngày 24 tháng 1 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa (dọc theo mương Cầu Chuối, cồn Liệt Sĩ); ấp 3, 4 xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Xã Khu vực La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Một phần phường Mỹ Long (khu vực UBND Phường, đường Phan Đình Phùng, Phan Chu Chinh, Đoàn Văn Phối, Lê Thị Nhiên, Lê Minh Ngươn, đường Nguyễn Huệ B từ Đình Mỹ Phước đến Bắc An Hòa cũ), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ: Ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập (khu vực từ cầu Thoại Giang đến kho Quốc Doanh), huyện Thoại Sơn.

Ngày 25 tháng 1 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Xã An Tức, huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Xã Một phần xã Tân Phú (khu vực từ cầu Số 5 đến UBND Xã), huyện Châu Thành.

Từ 9 giờ đến 13 giờ: Khu vực Kinh EC xã Vọng Thê; ấp Trung Phú 1, 2, 3 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn.

Ngày 26 tháng 1 năm 2019

Từ 6 giờ đến 11 giờ: Thị trấn Cái Dầu; ấp Bình Chánh, Chánh Hưng xã Bình Long; xã Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Thủy; ấp Bình Minh, Bình Tân, Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2 xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Từ 11 giờ đến 17 giờ: Xã Bình Chánh; ấp Bình Chánh 1, Bình Chánh 2 xã Bình Mỹ; ấp Bình Thuận, Bình Thắng, Bình Châu, Bình Chiến, khu công nghiệp Bình Long xã Bình Long; xã Bình Phú, Ô Long Vỹ, Mỹ Phú, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu nuôi trồng Thủy Sản, xã Phú Bình, khu hành chính, huyện Phú Tân.

Ngày 27 tháng 1 năm 2019

Từ 5 giờ 45 phút đến 6 giờ 15 phút: Xã Mỹ Hòa Hưng; một phần phường Bình Khánh, Bình Đức (từ Công ty Cơ Khí An Giang đến cầu Xếp Bà Lý phía bên phải, và từ nhà máy Nước đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái), TP. Long Xuyên.

Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút: Xã Bình Thạnh, Bình Hòa, An Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Bình, Vĩnh An, một phần thị trấn An Châu (từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Út Xuân phía bên phải), huyện Châu Thành.

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ: Xã Kiến An, ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

Từ 7 giờ đến 18 giờ: Xã Long Kiến, Long Điền B, một phần xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: 1 phần huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ chùa Kỳ Viên đến giáp Phú An), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Xã Mỹ Hòa Hưng (trừ cồn Phó Ba), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 14 giờ: Thị trấn Phú Hòa, xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch (khu vực tỉnh lộ 943 từ cầu Mương Trâu đến trạm cấp nước Phú Hòa và dọc theo kinh Mương Trâu, ấp Vĩnh An), ấp Hòa Tây A, Kinh Đào xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Ấp Mỹ Phó, Mỹ Chánh, Mỹ Thiện, dọc theo QL91 xã Mỹ Đức; Xã Khánh Hòa; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Thiện, Mỹ Lợi xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú.

Từ 13 giờ đến 17 giờ: Thị trấn An Châu, xã Hòa Bình Thạnh; xã Bình Hòa (khu vực QL 91 từ cầu Út Xuân đến cổng KCN Bình Hòa), huyện Châu Thành.

Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 phút: Xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Bình, Vĩnh An, An Hòa, một phần xã Bình Hòa (từ cổng khu công nghiệp đến cầu Bình Hòa, rạch Bình Hòa), huyện Châu Thành.

Từ 15 giờ đến 17 giờ: Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành.

Từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút: Xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Bình, Vĩnh An, An Hòa, một phần xã Bình Hòa (từ cổng khu công nghiệp đến cầu Bình Hòa, rạch Bình Hòa), huyện Châu Thành.

Từ 18 giờ đến 18 giờ 30 phút: Xã Kiến An, ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

Từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ: Xã Mỹ Hòa Hưng; một phần phường Bình Khánh, Bình Đức (từ Công ty Cơ Khí An Giang đến cầu Xếp Bà Lý phía bên phải, và từ NM Nước đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái), TP. Long Xuyên.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.