LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 19-6-2018 đến ngày 24-6-2018 như sau:

Ngày 19 tháng 6 năm 2018

Từ 7 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Quý (khu vực ngọn Cầu Đôi), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Thanh (khu vực từ cầu Cái Sao đến cầu Cái Dung phía bên phải QL91, Lò Gạch Mỹ Thới, May Đức Thành 3, KDC Đông Thanh), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Châu Lăng (khu vực ấp An Lộc), Trạm bơm Kênh Đòn Dong,  huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực từ lò gạch Nguyễn Thị Lê đến Vĩnh lợi), xã Vĩnh lợi, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu vực ấp phú an, kênh ranh xã An Bình, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu vực dọc kinh Ba Dầu xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Xã Vĩnh Thạnh Trung (Vĩnh Thuận, Vĩnh Quý, Vĩnh Hòa Vĩnh Bình, Vĩnh An Vĩnh Lợi), Thạnh Mỹ Tây và một phần xã Mỹ Phú (ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung), huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Tỉnh lộ 955A từ Cống Đồn đên Bến Vựa, khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc.

Ngày 20 tháng 6 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực từ trại cưa 6 Dương đến UB Vĩnh Thành), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Phú Long, Phú Lâm, Long Hòa, huyện Phú Tân, một phần phường Long Sơn, thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Tân Phú (khu vực kinh sườn), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu vực dọc kinh Thoại Giang 1 và 3, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Thành, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức, ấp Mỹ Quý, Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Kênh 10, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn.

Ngày 21 tháng 6 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Tà Đảnh (khu vực kênh cầu 13), huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Vĩnh An, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phàn xã Phú Lộc, Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, một phần xã Phú Hữu, huyện An Phú.

Từ 8 giờ đến 18 giờ: Xã Long Giang, một phần xã Kiến Thành (từ cầu Mương ấp Sữ đến chợ Cái Xoài), Cồn Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Khu vực Kinh T5, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông (khu vực dọc kinh cầu Mỹ Phú Đông), huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Khu vực dọc kinh Trường Tiên xã Đinh Mỹ - huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Hoà Lạc, một phần xã Phú Thành, huyện Phú Tân

Ngày 22 tháng 6 năm 2018

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Khu vực lộ Thanh Niên, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Khu vực dọc Kinh Hậu, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn.

Ngày 23 tháng 6 năm 2018

Từ 7 giờ đến 18 giờ: Xã Hiệp Xương, Tân Hoà, Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân.

Ngày 24 tháng 6 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần KCN Bình Hòa (khu vực NM thép Tiến bộ, Công ty trường Thắng, BTLT an giang), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần khu CN Bình Hòa (khu vực may Thái Lan, Lữ đức Nhuận), huyện Châu Thành.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.