LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 6-11-2018 đến ngày 11-11-2018 như sau:

Ngày 6 tháng 11 năm 2018

Từ 6 giờ đến 18 giờ: Xã Hòa An, Hội An, Hòa Bình, An Thạnh Trung, Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Lạc Qưới, Vĩnh Gia. huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, ấp Trung Phú 4, 6 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Quý, Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Ngày 7 tháng 11 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Hiệp Xương, Phú Bình, một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ đến 18 giờ: Long Kiến, Long Điền B, ấp An Qưới xã An Thạnh Trung, ấp An Thái xã Hòa Bình,  huyện Chợ Mới.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa (Khu vực mương Cầu Chuối, Cồn Liệt Sĩ), thị xã Tân Châu.

Ngày 8 tháng 11 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Bình Thạnh, một phần xã Bình Hòa (khu vực ngã 3 Lộ tẻ), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 13 giờ: Xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh, huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Thoại Giang, Vọng Đông; Xã Định Mỹ, Định Thành (trừ khu vực tỉnh lộ 943 đoạn từ trạm điện 110kV đến trại giam Định Thành), xã Vĩnh Trạch (khu vực từ cầu ông Đốc đến cầu Ba Bần), ấp Trung Phú 4, 6 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Khu vực Chùa Cô, Xã Phú Hội, huyện An Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Tà Đảnh (khu vực kênh cầu 13), huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 14 giờ: Xã Bình Thủy; ấp Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2 xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Ngày 9 tháng 11 năm 2018

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Trần Hưng Đạo từ ngã 4 Xã Bổn đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái), TP. Long Xuyên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2018

Từ 7 giờ đến 18 giờ: Xã Kiến An; ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

Từ 7 giờ 30 phút đến 13 giờ: Một phần xã Tân An (dọc theo tỉnh lộ 952), thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương (dọc theo tỉnh lộ 952), thị xã Tân Châu.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu vực Chợ Thoại Sơn đến Chùa Sư Duyên thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Ngày 11 tháng 11 năm 2018

Từ 7 giờ đến 15 giờ: Thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Trung, Tân Hòa, một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân. Xã Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ: Phường Mỹ Bình (trừ khu vực từ ngã 3 vườn Trầu đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái), TP. Long Xuyên.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.