LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 29-5-2018 đến ngày 3-6-2018 như sau:

Ngày 29 tháng 5 năm 2018

Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút: Xã Mỹ Hòa Hưng, một phần phường Bình Đức (khu vực từ nhà máy nước Bình Đức đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Khu vực chùa sư Duyên, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, một phần thị trấn An Châu (khu vực từ cầu Xép Bà Lý đến cầu út Xuân phía bên trái), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ: Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Cần Xây), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Bình Hòa, Bình Yên, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút: Xã Mỹ Hòa Hưng, một phần phường Bình Đức (khu vực từ nhà máy nước Bình Đức đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái), TP. Long Xuyên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Thị trấn Chợ Vàm, xã Phú Thạnh, Long Hòa, Phú Lâm, huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Một phần phường Bình Đức (khu vực rạch ngọn Cần Xây), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Quý (khu vực cuối ngọn Cầu Đôi), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ nhà hàng Tường Vi đến Lò heo Ông Phương), TP. Long Xuyên.

Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực dân cư Mỹ Hòa), TP. Long Xuyên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2018

Từ 7 giờ đến 13 giờ: Khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc.

Từ 7 giờ đến 18 giờ: Xã Lương An Trà, Núi Tô, Cô Tô, Ô Lâm, Tân Tuyến, An Tức, Xã Tà Đảnh, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, ấp Tân Thành, Tân An, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Một phần phường Bình Đức (khu vực rạch ngọn Cần Xây), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 14 giờ: Một phần phường Bình Khánh (khu vực dân cư Sao Mai Bình khánh 5), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực vàm Cái Sao trên), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Phú Thuận, Phú Lợi, Phú Thanh xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn.

Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực QL 91 từ phà Vàm Cống đến trung tâm Đăng Kiểm phía tay trái), TP. Long Xuyên.

Ngày 1 tháng 6 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú (khu vực từ cầu kênh Đào đến cấu Chung Xây), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh An (khu vực Dinh Cố Quản), huyện Châu Thành.

Từ 9 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Đa Phước (ấp Hà Bao, ấp Phước Thọ, Phước Quảng), huyện An Phú.

Ngày 3 tháng 6 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút: Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức (từ Công ty Cơ Khí An Giang đến cầu Cần Xây phía bên phải), TP. Long Xuyên.

Từ 10 giờ đến 13 giờ: Khu công nghiêp Bình Long, xã Bình long, huyện Châu Phú.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.