LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 3-7-2018 đến ngày 9-7-2018 như sau:

Ngày 3 tháng 7 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Nhơn Hưng, một phần xã An Phú (ấp Phú Tâm, Phú Nhứt), Thới Sơn (cặp Kênh Trà Sư), thị trấn Tịnh Biên (khóm Xuân Biên), thị trấn Nhà Bàng (trừ khóm Đông Thuận), huyện Tịnh Biên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Tuyến dân cư, khu dân cư và ấp 2 xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Từ 8 giờ đến 12 giờ 30 phút: Một phần phường Đông Xuyên (khu vực dân cư Bà Bầu, nam Bà Bầu, dân cư B4), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Tổ 16, ấp Cần Thới xã Cần Đăng, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Phú Xuân, Hiệp Xương, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Ấp Som Xây, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn.

Từ 10 giờ đến 13 giờ: Một phần khóm An Thạnh (thị trấn An Phú), một phần xã Đa Phước (trừ TDC Đa Phước, ấp Phước Quảng), xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Từ 13 giờ đến 17 giờ: Ấp Phước Thọ, một phần ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn.

Ngày 4 tháng 7 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực từ lò gạch Nguyễn Thi Lê đến Vĩnh lợi), xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Vĩnh Lộc (dọc theo Kênh Vĩnh Lợi), huyện An Phú.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Cô Tô, Tân Tuyến, huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 12 giờ: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Long Hưng, Bờ Hồ Cái Sao), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Rạch Rích đến Lò Hỏa Táng), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Bình Khánh (khu vực đường Hàm Nghi, Thành Thái), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu vực dọc kinh Ba Thê Cũ, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Phú An (khu vực Kênh K26), huyện Phú Tân.

Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút: Một phần phường Bình Khánh (khu vực dân cư Sao Mai bình khánh 5), TP. Long Xuyên.

Ngày 5 tháng 7 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Phú Thạnh (khu vực kênh K16), huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Lộc (dọc theo Kênh Vĩnh Lộc), ấp Phú Lợi thuộc xã Phú Hữu, huyện An Phú. Một phần xã Vĩnh Xương, toàn xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Ấp An Thạnh, An Lợi, xã An Hảo, khu vực khai thác đá Bà Đội, KTĐ ACC xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Khu vực dọc kinh Trường Tiên xã Định Mỹ, huyện Thoai Sơn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Kênh T5, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

Từ 13 giờ đến 17 giờ: Ấp Bình Lộc xã Bình Chánh, ấp Bình Quới xã Bình Phú, huyện Châu Phú.

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Vĩnh Hanh (từ UB xã đến Vĩnh Bình), Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Bình, Vĩnh An, huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Khu dân cư Vĩnh Hòa thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu. Một phần phường Bình Khánh (khu vực đường Tôn Thất Thuyết, Thái Phiên, Nguyễn Thượng Hiên, khu chợ Bình Khánh), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Khu vực dọc kinh Mương Trâu nhỏ, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn; khu vực ba dồ, ấp Tân Thành, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Phú Thọ, Phú Xuân (khu vực từ chợ Phú Thọ đến khu dân cư xã Phú Xuân), huyện Phú Tân.

Từ 9 giờ đến 16 giờ: Ấp Long Định xã Long Kiến, ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, ấp An Thái xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút: Một phần phường Bình Đức (Khu vực từ cấp nước BĐ đến cây xăng Mê Linh phía bên trái QL91), TP. Long Xuyên.

Ngày 7 tháng 7 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Khu vực đường Thoại Ngọc Hầu (Từ trường tiểu học "C"  thị trấn Núi Sập đến lồng hồ số 1, số 2 và vành đai núi sập) thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Tuyến dân cư và các trạm bơm nông nghiêp xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đôc.

Ngày 8 tháng 7 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Khu công nghiệp Bình Hòa (ngoại trừ Cty May Thái Lan), huyện Châu Thành.

Ngày 9 tháng 7 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Định Mỹ, Định Thành (khu vực dọc sông Thoại Hà đoạn từ Trường A Định Thành đến cầu Ông Đôc), xã Vĩnh Trạch (khu vực từ cầu Ong Đôc đến cầu Ba Bần), ấp Trung Phú 1, 2, 3 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.