LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 14-8-2018 đến ngày 19-8-2018 như sau:

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi (khu vực dọc rạch Chắc Cà Đao từ cầu Trà Quang đến cầu Tân Thành 2 ), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 12 giờ: Một phần phường Mỹ Quý (khu vực ánh sáng sinh hoại KCN Mỹ Quý), TP. Long Xuyên.

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần phường Long Phú, xã Long An, Châu Phong, thị xã Tân Châu.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần phường Bình Đức (khu vực kênh Cây Dong), TP. Long Xuyên.

Ngày 16 tháng 8 năm 2018

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Xã Bình Thủy; ấp Chánh Hưng xã Bình Long; một phần xã Bình Mỹ (ấp Bình Minh, Bình Tân, Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2), huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực Kinh Đông), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Tư Tê), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Một phần phường Bình Khánh (khu vực đường Hàm Nghi, Thành Thái, Nguyễn Thiên Thuật, dân cư Bình Khánh 6, khu dân cư Sao Mai), TP. Long Xuyên.

Từ 9 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Hòa An, Hội An, huyện Chợ Mới.

Ngày 17 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Phú Thanh (khu vực kênh K16), huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Bình Chánh (khu vực từ cầu kênh 7 đến kênh Ranh), huyện Châu Phú.

Ngày 18 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ đến 18 giờ: Thị trấn Mỹ Luông, xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiêp, Bình Phước Xuân, Long Điên A, Mỹ An, Hội An, một phần xã Hòa An, huyện Chợ Mới.

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ: Khóm An Thanh, thị trấn An Phú, xã Đa Phước (trừ TDC Đa Phước, ấp Phước Quảng), xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Tân An, Tân Thanh, Vĩnh Hòa, Phú Lộc, Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu; xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Phú Hữu, huyện An Phú.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Thị trấn An Phú, Long Bình; xã Phú Hội, Nhơn Hội, Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, huyện An Phú; huyện KohThum, tỉnh Kandale, Campuchia.

Từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút: Khóm An Thanh, thị trấn An Phú, xã Đa Phước (trừ TDC Đa Phước, ấp Phước Quảng), xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Ngày 19 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Thị trấn Phú Hòa, xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch (khu vực dọc tỉnh lộ 943, ấp Trung Bình 1, Vĩnh An), ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn; một phần xà Vĩnh Thành, huyện Châu hành.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.