LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 21-8-2018 đến ngày 26-8-2018 như sau:

Ngày 21 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Khu vực dọc kinh H (phía bên phải cầu Kinh H đến cầu Xung Quanh Ngoài) xã Định Thành, huyện Thoại Sơn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã An Tức (đoạn từ núi Tà Pạ đến khu du lịch Túp Dụp), huyện Tri Tôn

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần phường Long Sơn (dọc kênh KM5), phường Long Phú (dọc theo Kênh Cùi Chỏ D), thị xã Tân Châu. Ấp Long Thạnh 2 xã Long Hòa; ấp Phú Thuận B xã Phú Lâm; ấp Phú Đông, Long Hậu, xã Phú Long, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Long Định, Long Bình, Long Hưng, Long Sơn xã Ô Long Vỹ; ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực dọc rạch từ UBND Vĩnh Hanh đến cầu Kinh Cũ), huyện Châu Thành.

Ngày 22 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Xuân, Hòa Lạc, một phần xã Phú Thành, Phú Long, huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc tỉnh lộ 941 từ lộ tẻ đến trạm điện 110kV), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 12 giờ: Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực Mương Tường), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Hưng Trung (trừ tổ 1), Hưng Thuận, Hưng Hòa, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Tân Tuyến (đoạn từ chợ Tân Tuyến đến cầu số 10; tiểu vùng Tân Lập 4, 5, 6), huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực xóm người Chăm), huyện Châu Thành.

Ngày 23 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Tà Đảnh (khu vực kênh cầu 13), huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thanh Trung; ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã An Hòa ( khu vực dọc rạch kinh Quýt), huyện Châu Thành.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Phường Vĩnh Ngươn; Phường A (khu vực chợ Châu Đôc, Khóm 1, 2, 3, 4 Châu Thạnh), TP. Châu Đôc.

Ngày 24 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Đường Trường Đua, Louis Pasteur (đoạn từ Cử Trị đến Trường Đua), tỉnh lộ 955A, Phường A; đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Núi Sam, TP. Châu Đôc.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Hòa Bình, An Thạnh Trung, một phần xã Hòa An, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Cần Đăng (khu vực dọc Kênh 4 Tổng từ cầu 4 Tổng đến Đình Vĩnh Hanh), huyện Châu Thành.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Một phần Trưng Nữ Vương, Trưng Nữ Vương Nối Dài, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Văn Thoai, phường Châu Phú A, B, TP, Châu Đốc.

Ngày 25 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Bùi Thị Xuân, Bùi Văn Danh, Trần Quang Diệu, đường Hà Hoàng Hổ từ đèn 4 ngọn đến ngã 3 Võ Thị Sáu phía bên phải, CA TP. Long Xuyên, Chi cục Thuế), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ: Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.

Từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ: Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.

Ngày 26 tháng 8 năm 2018

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ: Phường Mỹ Long, một phần phường Mỹ Quý, Mỹ Phước, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến Công ty Angimex phía bên trái, trừ khu Đông lanh Mỹ Quý), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Long (từ Công ty Xây Lắp đến cầu Cái Sơn); một phần phường Mỹ Xuyên, Đông Xuyên (khu vực từ cầu Bà Bầu đến đèn 4 ngọn đến cầu Cái Sơn phía bên phải), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Khu công nghiệp Bình Long, xã Bình long, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ: Khu vực nhà máy Angimex, Kitoku, Minh Thư, Linh Trang, Viêt An, Công ty du lịch miên núi, AG.Basa, thực phẩm Vĩnh Long, khu Lò Bún), phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên.

Từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ: Phường Mỹ Long, một phần phường Mỹ Quý, Mỹ Phước, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến Cty Angimex phía bên trái, trừ khu Đông lạnh Mỹ Quý), TP. Long Xuyên.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.