LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 28-8-2018 đến ngày 31-8-2018 như sau:

Ngày 28 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Phước (khu vực dọc QL91 từ cầu Cái Sơn đến cầu Tầm Bót phía bên phải), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ: Kênh Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Bình Khánh (khu vực đường Hàm Nghi, Thành Thái), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Vàm Phước Hưng (khu vực ven bãi Cồn cát), xã Phước Hưng, huyện An Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Sơn Hiệp, Phú Hiệp, Phú Bình xã An Bình, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 12 giờ: Ấp Trung Sơn, thị trấn óc Eo (khu vực từ ủy ban thị trấn óc Eo đến kinh Kiên Hảo), ấp Kiên Hảo, Bình Thành xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Một phần ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, một phần xã Bình Mỹ (Một phần ấp Bình Minh, Bình Tân, Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2) xã Bình Thủy, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Bình Hòa, An Hòa (khu vực dọc rạch Mặc Cà Dưng từ cầu Bình Hòa đến Chùa Tân An), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Ấp Xuân Phú, Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Ngày 29 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 15 đến 16 giờ: Một phần phường Mỹ Quý, Mỹ Phước (khu vực đường Phạm Cự Lượng, dân cư Xẻo Trôm, các đường xung quanh chợ Mỹ Quý và khu vực từ Cầu Tầm Bót đến đầu đường Lê Chân), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Một phần phường Bình Khánh (khu vực từ cầu Trà Ôn đến bến đò Mỹ Hòa Hưng), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Ấp 2, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần phường Long Phú, Long Sơn, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu. Một phần phường Phú Long, Phú Lâm, Long Hòa, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 14 giờ: Ấp Thanh Niên (khu vực từ Lộ Tuyết Hùng đến cầu Mương Trâu), thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn; ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Kênh T5, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Một phần thị trấn An Châu (khu vực Trung tâm thương mại An Châu), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Ấp Phô Thi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Xuân, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Long, huyện Phú Tân.

Ngày 30 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Khu dân cư Khóm 9 (kể cả phần mở rộng và nối dài); trung tâm y tế, TP. Châu Đốc.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc TL941 từ ngà 3 Lộ Tẻ đến Ban công trình công cộng), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình, khu dân cư Long Bình thuộc xã Khánh Bình và thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút: Xã Vĩnh Thạnh Trung (ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Quý, Vĩnh Hòa Vĩnh Bình, Vĩnh An Vĩnh Lợi), Thạnh Mỹ Tây và một phần xã Mỹ Phú (ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung), xã Ô Long Vỹ, Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Một phần xã Bình Hòa (khu vực bến đò Nhà Thí từ nhà máy Vạn Thạnh đến bến đò vàm Bình Hòa), huyện Châu Thành.

Ngày 31 tháng 8 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Đường Lê Hồng Phong (Kinh 4 dưới), phường Núi Sam và xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Mỹ Phú Đông, ấp Sơn Thành, xã Vọng Đông, ấp Trung Phú 4, 6 xã Vĩnh Phú, khu vực dọc kinh Mỹ Giang, xã Thoại Giang, Định Mỹ, huyện Thoại Sơn.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Khu vực dọc kinh Hai Trân xã An Bình, huyện Thoại Sơn.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.