Long Kiến đạt chuẩn xã nông thôn mới

04/01/2019 - 07:45

 - Hôm nay (4-1), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Kiến (Chợ Mới) vui mừng đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, sau những nỗ lực chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, cảnh quan nông thôn xã Long Kiến đã khởi sắc từng ngày, đáp ứng khát vọng vươn lên của nhân dân.

A A

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Long Kiến Nguyễn Văn Bé Hai cho biết: “Sau hơn 8 năm (2010-2018) triển khai thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao”. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 hơn 208 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 12 tỷ đồng, tỉnh 61 tỷ đồng, huyện 11,4 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 42,5 tỷ đồng...). Cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng khang trang đáp ứng tốt cho việc giảng dạy từ bậc học mẫu giáo đến THPT, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Hệ thống đường giao thông nông thôn, liên ấp, liên xã được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, hơn 50% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ. Toàn xã có 3521,58ha/3521,58ha diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước kịp thời.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,257 triệu đồng/người (tăng 17,671 triệu đồng so năm 2011 đạt theo tiêu chí 10 nông thôn mới). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 3,57%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện trên 98%; chương trình kiên cố hóa trường lớp, các trường được mở rộng diện tích, xây dựng mới đáp ứng nhu cầu dạy và học. 6/6 ấp đều có điểm sinh hoạt văn hóa; hệ thống chợ đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán của nhân dân trong và ngoài địa phương. Thông tin và dịch vụ viễn thông, internet phủ sóng rộng khắp trên địa bàn. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 85%. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 6/6 ấp văn hóa, 3.446/3.595 hộ gia đình văn hóa và 6 cơ quan văn hóa; trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Long Kiến đạt chuẩn xã nông thôn mới

Giáo dục được đầu tư đáp ứng nhu cầu dạy và học

Ông Nguyễn Văn Bé Hai cho biết: “Để tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với địa phương, lợi ích thiết thực của mỗi người dân, từ đó có ý thức, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới”.

 Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Long Kiến xác định thế mạnh của xã là nông nghiệp với các sản phẩm chiến lược là lúa, màu, vườn cây ăn trái… Hơn 8 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đã tập trung vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như: trồng rau trong nhà lưới, trồng cây có múi, trồng xoài 3 màu; trồng bắp-nuôi bò, trồng hoa... Nhiều hộ nông dân tích cực tham gia các phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp; tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; thu nhập, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, bằng nguồn vốn Chính phủ và vận động nhân dân đóng góp, xã đã bê-tông, láng nhựa 18,94km, rải đá hơn 73km các tuyến đường với tổng kinh phí gần 28 tỷ đồng (nhân dân đóng góp trên 2,6 tỷ đồng). Sửa chữa, xây dựng mới 22 cây cầu nông thôn trị giá hơn 16 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 3,6 tỷ đồng). 8 năm qua, có 400 cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn, rải đá dăm và cất nhà Tình thương được biểu dương khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Bé Hai chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó, tích cực tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động làm các đê bao thủy lợi, xây dựng lộ giao thông nông thôn; áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU