Long Xuyên: Đến năm 2019, 100% Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường, xã

11/10/2018 - 07:49

 - Hiện nay, TP. Long Xuyên đang khẩn trương hoàn thành việc thực hiện Đề án 03-ĐA/TU về mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND đối với phường Mỹ Phước và Mỹ Quý (hiện triển khai 11/13 phường, xã); thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy thuộc hệ thống chính trị phường, xã phù hợp với mô hình Bí thư - Chủ tịch, dự kiến hoàn thành trong quý I-2019.

A A

Đồng thời, tiến hành hợp nhất các cơ quan Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, bắt đầu đi vào hoạt động từ 1-1-2019. Cụ thể: nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm Chánh Thanh tra. Hợp nhất các cơ quan: Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra; Ban Tuyên giáo Thành ủy với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Phòng Văn hóa Thông tin; Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND thành “Văn phòng Thành ủy và HĐND, UBND TP. Long Xuyên”; Ban Dân vận Thành ủy vào chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

GIA KHÁNH